Uw zekerheid

Onze verzekeringen > Ondernemingen > Uw zekerheid >

GEWAARBORGD INKOMEN

De verzekering gewaarborgd inkomen biedt u als zelfstandige een inkomensgarantie ingeval van arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval.

 

Wanneer u door ziekte of ongeval gedurende een langere periode niet meer kunt werken, ontvangt u van de verzekeringsmaatschappij een maandelijkse rente. Deze rente wordt berekend volgens de vastgestelde graad van arbeidsongeschiktheid.

 

De verzekering gewaarborgd inkomen kan gecombineerd worden met een verzekering VAPZ of als aanvullende waarborg in een verzekering individuele pensioentoezegging. 

 

In geval van deze combinatie doet u aanvullend aan pensioensparen en bouwt u tegen uw pensioenleeftijd een mooi kapitaal op. 

PERSOONLIJKE ONGEVALLEN

Een persoonlijke ongevallenverzekering verzekert de personen die niet onderworpen zijn aan de arbeidsongevallenwetgeving, tegen zowel ongevallen tijdens het werk, onderweg van en naar het werk, als in het privéleven.

Om te kunnen spreken van een persoonlijk ongeval dient aan volgende voorwaarden voldaan te zijn:

  • Er is sprake van een ongeval, of een plotse gebeurtenis waarvan één van de oorzaken buiten het eigen lichaam van het slachtoffer ligt.
  • Het letsel dient rechtstreeks verband te houden met het ongeval.

In de meeste gevallen ontvangt u een vergoeding bij blijvende invaliditeit, een dagvergoeding bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid, een vergoeding van medische kosten en een kapitaal bij overlijden.



Terug