Nieuws

Tienjarige aansprakelijkheid aannemers, architecten & dienstverleners in de bouwsector

Op 1 juli trad de 'wet-Peeters' officieel in werking.  Die wet regelt de verplichte verzekering van de tienjarige burgerrechtelijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en dienstverleners in de bouwsector. 

 

Ze treedt in werking voor alle stedenbouwkundige vergunningen die na 1 juli 2018 worden toegekend en zal van toepassing zijn in het kader van de bouw van een woning waarvoor de tussenkomst van een architect verplicht is. De verzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade die de sterkte of stabiliteit van de gesloten ruwbouw van het gebouw in gevaar kan brengen, over een periode van 10 jaar.

 

Voor meer info of offerte, aarzel niet om contact op te nemen

 

 

 

 

Actie Autosaon

Kom langs en vraag naar onze speciale acties autosalon!

 

 

 

 

Verplichte inschrijving bromfietsen en lichte vierwielers

 

Sinds 31/03/2014 moesten alle bromfietsen en lichte vierwielers die als nieuw aangekocht werden ingeschreven worden. Voor de reeds bestaande voertuigen werd deze inschrijvingsplicht uitgesteld. Iedereen heeft tot 10/12/2017 de tijd om deze voertuigen in te schrijven.

 

Procedure:

De normale procedure voor een brommer of lichte vierwieler is als volgt:

  1. U gaat naar Bpost met uw gelijkvormigheidsdocumenten. Ter plaatse voert Bpost de technische gegevens van het voertuig in en stuurt deze door naar de DIV. (indien u uw gelijkvormigheidsdocumenten niet kan terugvinden, dient u eerst een attest van verlies te gaan halen bij de politie)
  2. U krijgt van Bpost een aanvraagformulier voor inschrijving dat u moet invullen, ondertekenen en voorleggen aan uw verzekeringsmakelaar.
  3. De verzekeringsmakelaar voert de inschrijving uit via de WebDIV-toepassing en overhandigt de gebruiker een samenvattingsformulier van de inschrijving.
  4. De postbode komt langs en geeft tegen betaling van 42 Euro de kentekenplaat en het kentekenbewijs af. (Het kentekenbewijs bestaat uit 2 delen: 1 deel om thuis te bewaren, het andere deel moet bewaard worden bij het voertuig)

 

 

 

 

 

Wetgeving elektrische fietsen vanaf 1 oktober 2016

 

Elektrische fietsen worden steeds populairder.

 

De Federale Overheidsdienst van Mobiliteit en Vervoer heeft 3 categorieën elektrische fietsen opgemaakt:   

                          - Fietsen met een elektrische hulpmotor (< 250W en < 25 km/u)

                          - Gemotoriseerde fietsen (< 1 000W en < 25 km/u)

                          - Speed pedelecs (< 4 000W en < 45 km/u)

 

 

Fiets met elektrische hulpmotor

Gemotoriseerde fiets

Bromfiets klasse speed pedelec

Vermogen

≤ 250 W

≤ 1000 W

≤ 4000 W

Snelheidsbeperking na bouw

≤ 25 km/u

≤ 25 km/u

≤ 45 km/u

Aandrijfkracht

Enkel trapondersteuning

Hoofddoel = trapondersteuning

Hoofddoel = trapondersteuning

Minimale leeftijd

Geen

16 jaar

16 jaar

Helmplicht

Nee

Nee

Fietshelm of bromfietshelm

Rijbewijs

Nee

Nee

Rijbewijs AM (bromfiets) of B (auto)

Verzekering

Nee

Nee: indien enkel trapondersteuning

Nee: indien enkel trapondersteuning

Ja: indien motor autonoom kan werken zonder trappen

Ja: indien motor autonoom kan werken zonder trappen

Inschrijven en nummerplaat

Nee

Nee

Ja: met verzekering

=) via webDIV

Zonder verzekering

=) via webDIV

Certifcaat van overeenstemming

Nee

Ja

Ja

Verkeersregels van toepassing

Fietsen

Fietsen

bromfietsen

 

 

Hieronder vindt u de link naar de site FOD Mobiliteit en Vervoer:

http://mobilit.belgium.be/sites/default/files/persbericht_speed_pedelecs_nl_def.pdf

 

Vertrek met een gerust gemoed op vakantie met een bijstandsverzekering!

 

Kijkt u al uit naar uw zomervakantie? Inpakken & wegwezen!

Maar niet zonder een goeie bijstandsverzekering.

 

Want wat als er iets misgaat? Een ongelukkige val, pech onderweg,... Wie bel je?

 

 In dergelijke gevallen kunt u maar beter een goede bijstand hebben.

Bovendien kan deze medische bijstand worden uitgebreid met een reisannuleringsverzekering of met een extra verzekering voor diefstal of verlies van uw bagage.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.

 

 

 

 

 

Verzekering huispersoneel

Sinds eind 2014 is de regelgeving inzake huispersoneel gewijzigd.

Voortaan wordt elke persoon die personeel tewerkstelt voor huishoudelijke prestaties van manuele aard (poetsen, strijken, wassen, tuinhulp,...) als werkgever beschouwd.

Vanaf heden dient u bovenop het onderschrijven van een verzekering huispersoneel:

  • Zich in te schrijven als werkgever bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  • Aangifte te doen van alle personeel dat u tewerkstelt via de Dimona-aangifte
  • De nodige sociale bijdragen te storten aan de RSZ

Om aan deze wettelijke verplichting te voldoen, vragen wij u om u zo snel mogelijk in orde te brengen en ons uw ondernemingsnummer te bezorgen.


Uitzonderingen

Occasionele prestaties van niet-manuele aard blijven vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen, voor zover het personeel maximaal 8 uur per week presteert. Dit geldt bijvoorbeeld voor babysitten, gezelschap houden van oudere personen, boodschappen doen,...

Indien u reeds over een ondernemingsnummer beschikt of indien de tewerkstelling zich beperkt tot de hiervoor vernoemde uitzondering hoeft u verder niets te ondernemen.

Indien u personeel tewerkstelt door middel van dienstencheques, worden de sociale lasten en de arbeidsongevallenverzekering geregeld via het dienstenchequebedrijf.