Uw aansprakelijkheid

Onze verzekeringen > Ondernemingen > Uw aansprakelijkheid >

BA UITBATING

Een verzekering Ba-uitbating dekt de extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid van uw onderneming voor schade aan derden die het gevolg is van een schadegeval dat zich voordeed tijdens de uitoefening van uw activiteit.

De waarborgen verzekerd in een polis Ba-uitbating zijn afhankelijk van het type van de activiteit van uw onderneming. Ook de verzekerde kapitalen kunnen variëren.

Zowel de schade tijdens het uitvoeren van de werken als de schade na levering van de werken worden gewaarborgd. Ook de eventuele schade toegebracht aan goederen, door derden aan u toevertrouwd, kunnen verzekerd worden.

In de meeste gevallen is er een franchise van toepassing.

De verzekering Ba-uitbating dekt zowel de materiële, de lichamelijke als de immateriële gevolgschade ontstaan tijden het uitoefenen van en toegebracht door het personeel, de zaakvoerders, stagiairs...

 

BA BEROEP

De verzekering Ba-beroep heeft tot doel zowel de contractuele als de extracontractuele aansprakelijkheid te dekken voor schade aan derden die het gevolg is van de geleverde diensten.
De meeste professionelen zijn hetzij wettelijk, hetzij deontologisch verplicht deze verzekering af te sluiten.

Een verzekering Ba-beroep richt zich tot ondernemingen die hoofdzakelijk een intellectuele activiteit uitoefenen, zoals accountants, juridische beroepen, artsen, architecten, IT-consultants...

Deze verzekering biedt dekking bij de gevolgen van geleverde daden en dit zowel in geval van lichamelijke, materiële als bij immateriële schade.

Net zoals bij een verzekering Ba-uitbating is er meestal een franchise van toepassing.

Waarborgen verzekerd in een polis Ba-beroep zijn afhankelijk van het type van de activiteit van uw onderneming. De verzekerde kapitalen zijn variabel.

 

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID

De objectieve aansprakelijkheidsverzekering Brand & Ontploffing is een bij wet verplichte verzekering bij uitbating van bepaalde publiekstoegankelijke ruimtes zoals restaurants, cafés, hotels, bioscopen, sportzalen, scholen...

Als uitbater kunt u door het slachtoffer verantwoordelijk gesteld worden voor geleden lichamelijke letsels en materiële schade veroorzaakt door brand en ontploffing.

 

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID

Als zaakvoerder, bestuurder of directielid kunt u aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele fouten en nalatigheden binnen het uitvoeren van uw functie.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering komt tussen bij de financiële gevolgen en verdedigingskosten voortvloeiend uit door de verzekerden begane fouten.

Deze verzekering vormt een aansluiting op de verzekering Ba-beroep.

 

CMR VERZEKERING

Als transporteur of koerier bent u onder andere aansprakelijk voor het verlies, schade en vertraging van aflevering van de door u vervoerde goederen. 

 

U draagt deze aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van zodra u de goederen in ontvangst neemt, tot u deze bij de bestemmeling aflevert. 

 

De CMR-verzekering is gebaseerd op het CMR verdrag d.d. 19/05/1956. De CMR-conventie is van toepassing bij zowel binnenlands als internationaal transport en is van dwingend recht. 

 

ABR VERZEKERING

Bij het bouwen of verbouwen van een woning of appartementsgebouw is het aan te raden een ABR-verzekering af te sluiten. 

 

Deze verzekering beschermt zowel de bouwheer als alle andere deelnemers van het project voor de mogelijke beschadiging aan het gebouw zelf of schade veroorzaakt aan derden, buren, …

 

U bent zowel verzekerd tijdens de bouwperiode en tijdens de onderhoudsperiode.

10 JARIGE AANSPRAKELIJKHEID

Vanaf 01/04/2018 zullen aannemers een verplichte verzekering 10-jarige aansprakelijkheid moeten onderschrijven. 

De wet treedt in werking op 01/07/2018 en is van toepassing op werken aan woningen, appartementen waarvan definitieve stedenbouwkundige vergunning wordt afgeleverd na die datum.

 

Deze verzekering is van toepassing op 

  • Iedere architect die gemachtigd is om het beroep van architect uit te oefenen.
  • Aannemers, studiebureaus en andere dienstverleners in de bouw voor werken en prestaties aan woningen en appartementen waarvoor een tussenkomst van een architect verplicht is.
  • De wet voorziet in de hierna vermelde verplichte verzekeringsdekking.
  • De 10-jarige burgerlijke aansprakelijkheid bedoeld in de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek beperkt tot de soliditeit, stabiliteit en waterdichtheid wanneer deze laatste de soliditeit of stabiliteit van de woning of appartement in gevaar brengt. 
  • Het verzekerd bedrag moet minstens gelijk zijn aan de waarde van de wederopbouw van de woning, maar mag beperkt worden tot 500 000 EUR indien de wederopbouw hoger is.

 Terug
Deze website maakt gebruik van cookies De website van nv BRUNO DENIJS gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten