Uw medewerkers

Onze verzekeringen > Ondernemingen > Uw medewerkers >

ARBEIDSONGEVALLEN

Als werkgever bent u volgens de Belgische Wet verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten zodra u personeel tewerkstelt.

Deze verzekering komt tussen bij een ongeval dat zich voordoet tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en dit zowel op het werk, als onderweg van en naar het werk.

Om te kunnen spreken van een arbeidsongeval, dient aan volgende voorwaarden voldaan te zijn:

  • Er is een letsel van lichamelijke of geestelijke aard.
  • De oorzaak of één van de oorzaken van het ongeval bevindt zich buiten het organisme van het slachtoffer.
  • Het ongeval is een plotse gebeurtenis.


Het Fonds voor Arbeidsongevallen oefent de controle uit op de naleving van de arbeidsongevallenwet door de werkgevers.
Terug