Wachtpolis

Onze verzekeringen > Particulieren > Wachtpolis >
Veel werkgevers bieden hun werknemers de mogelijkheid om zich aan te sluiten in de groepspolis van het bedrijf.

Bij het stopzetten of het uitstappen uit de groepspolis, heeft de werknemer de mogelijkheid om de hospitalisatieverzekering individueel verder te zetten. De te betalen premie wordt echter berekend op de huidige leeftijd. In de meeste gevallen is dit de pensioenleeftijd. Een hospitalisatieverzekering op 65-jarige leeftijd is echter zeer duur.
Daarom is het aangewezen om, naast de groepspolis op het werk, een wachtpolis af te sluiten.
Deze polis bevriest de leeftijd zodat u, wanneer u een individueel contract wenst af te sluiten, dit kan doen aan een premie gebaseerd op de leeftijd waarop u de wachtpolis gestart bent.
Terug