Persoonlijke ongevallen

Onze verzekeringen > Ondernemingen > Persoonlijke ongevallen >
Een persoonlijke ongevallenverzekering verzekert de personen die niet onderworpen zijn aan de arbeidsongevallenwetgeving, tegen zowel ongevallen tijdens het werk, onderweg van en naar het werk, als in het privéleven.

Om te kunnen spreken van een persoonlijk ongeval dient aan volgende voorwaarden voldaan te zijn:
  • Er is sprake van een ongeval, of een plotse gebeurtenis waarvan één van de oorzaken buiten het eigen lichaam van het slachtoffer ligt.
  • Het letsel dient rechtstreeks verband te houden met het ongeval.

In de meeste gevallen ontvangt u een vergoeding bij blijvende invaliditeit, een dagvergoeding bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid, een vergoeding van medische kosten en een kapitaal bij overlijden.


Terug