Voertuigen

Onze verzekeringen > Particulieren > Voertuigen >

Volgens de wet van 21 november 1989 moet elk gemotoriseerd voertuig dat zich op de openbare weg begeeft, verplicht voorzien zijn van een verzekeringscontract voor Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid.

 

 

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

De BA auto dekt: 

  • De lichamelijke schade aan derden en alle inzittende personen (behalve bestuurder): overlijden, verwondingen, letsels en hun gevolgen. 
  • Stoffelijke schade die aan derden en de inzittende personen (behalve bestuurder) wordt toegebracht. 

Gratis dekking voor aanhangwagens tot 750kg

OMNIUM

Gedeeltelijke omnium dekt: 

  • Brand
  • Glasbreuk
  • Natuurkrachten
  • Diefstal

Met de polis volledige Omnium bent u bovenop de gedeeltelijke omnium verzekerd in eigen schade en vandalisme. Een omniumverzekering werd speciaal ontwikkeld voor een nieuwe en/of recentere wagen.

 

 

RECHTSBIJSTAND

De Rechtsbijstand zorgt ervoor dat u uw rechten kunt laten gelden als eiser of verweerder in het kader van uw autoverzekering, buiten de rechtbank (via een minnelijke schikking van het geschil) of indien nodig via een rechtszaak. Daarvoor verlenen we u juridische bijstand en betalen we u bepaalde kosten terug. (bv. kosten van een advocaat of een expert, gerechtskosten, …)

De basiswaarborgen van een rechtsbijstandsverzekering zijn de waarborgen burgerlijk verhaal, strafrechtelijk verweer en onvermogen van derde. Meer uitgebreide producten dekken andere geschillen zoals contractuele geschillen. 

 

PECHVERHELPING

Lekke band, platte batterij, … Het overkomt u steeds op het meest verkeerde moment.

 

U kan voor uw voertuig een bijkomende verzekering pechverhelping afsluiten. Zo gaat u steeds met een gerust gemoed de baan op. Voor uw wagen en uw gezin, in België en in het buitenland. 

 

 

 

BESTUURDERSVERZEKERING

De wettelijk verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid motorvoertuigen vergoedt alle schadelijders, behalve de bestuurder van het voertuig die in fout is. Indien u als bestuurder een ongeval in fout veroorzaakt en daarbij gewond raakt, zijn alle lichamelijke letsels, eventuele arbeidsongeschiktheid die eruit voortvloeit en alle andere kosten hieraan verbonden voor uw eigen rekening. De bestuurdersverzekering voorziet verschillende dekkingen voor elk verkeersongeval dat letsels veroorzaakt, ongeacht of u in fout bent of niet. 

 Terug