Objectieve aansprakelijkheid

Onze verzekeringen > Ondernemingen > Objectieve aansprakelijkheid >
De objectieve aansprakelijkheidsverzekering Brand & Ontploffing is een bij wet verplichte verzekering bij uitbating van bepaalde publiekstoegankelijke ruimtes zoals restaurants, cafés, hotels, bioscopen, sportzalen, scholen...

Als uitbater kunt u door het slachtoffer verantwoordelijk gesteld worden voor geleden lichamelijke en materiële letsels bij schade veroorzaakt door brand en ontploffing.
Terug