CMR-verzekering

Onze verzekeringen > Ondernemingen > CMR-verzekering >

Het al dan niet verplicht zijn van deze verzekering is afhankelijk van de aard van het risico en van de totale oppervlakte van de publiektoegankelijke ruimte.

Als transporteur bent u onder andere aansprakelijk voor het verlies, schade en vertraging van aflevering van de door u vervoerde goederen. U draagt deze aansprakelijkheid van zodra u de goederen in ontvangst neemt, tot deze afgeleverd worden.

De CMR-verzekering is gebaseerd op het CMR Verdrag d.d. 19/05/1956. De CMR-conventie is van toepassing bij zowel binnenlands als internationaal transport en is van dwingend recht.

 


Terug