Ba-uitbating

Onze verzekeringen > Ondernemingen > Ba-uitbating >
Een verzekering Ba-uitbating dekt de extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid van uw onderneming voor schade aan derden die het gevolg is van een schadegeval die zich voordeed tijdens de uitoefening van uw activiteit.

Waarborgen verzekerd in een polis Ba-uitbating zijn afhankelijk van het type van de activiteit van uw onderneming. Ook de verzekerde kapitalen kunnen variëren.

Zowel de schade tijdens het uitvoeren van de werken als de schade na levering van de werken worden gewaarborgd. Ook de eventuele schade toegebracht aan goederen, door derden aan u toevertrouwd, kunnen verzekerd worden.

In de meeste gevallen is er een franchise van toepassing.

De verzekering Ba-uitbating dekt zowel de materiële, de lichamelijke als de immateriële gevolgschade ontstaan tijden het uitoefenen van en toegebracht door het personeel, de zaakvoerders, stagiairs...
Terug