Ba-beroep

Onze verzekeringen > Ondernemingen > Ba-beroep >

De verzekering Ba-beroep heeft tot doel zowel de contractuele als de extracontractuele aansprakelijkheid te dekken voor schade aan derden die het gevolg is van de geleverde diensten.
De meeste professionelen zijn hetzij wettelijk, hetzij deontologisch verplicht deze verzekering af te sluiten.

Een verzekering Ba-beroep richt zich tot ondernemingen die hoofdzakelijk een intellectuele activiteit uitoefenen, zoals accountants, juridische beroepen, artsen, architecten, IT-consultants...

Deze verzekering biedt dekking bij de gevolgen van geleverde daden en dit zowel in geval van lichamelijke, materiële als bij immateriële schade.

Net zoals bij een verzekering Ba-uitbating is er meestal een franchise van toepassing.

Waarborgen verzekerd in een polis Ba-beroep zijn afhankelijk van het type van de activiteit van uw onderneming. De verzekerde kapitalen zijn variabel.


Terug