Rechtsbijstand

Onze verzekeringen > Particulieren > Rechtsbijstand >

Rechtsbijstand

De Rechtsbijstand zorgt ervoor dat u uw rechten kunt laten gelden als eiser of verweerder in het kader van uw autoverzekering, buiten de rechtbank (via een minnelijke schikking van het geschil) of indien nodig via een rechtszaak. Daarvoor verlenen we u juridische bijstand en betalen we u bepaalde kosten terug. (bv. kosten van een advocaat of en expert, gerechtskosten, …)

Terug