ABR-verzekering

Onze verzekeringen > Ondernemingen > ABR-verzekering >
Bij de oprichting van een bouw is het aan te raden een ABR-polis te onderschrijven.

Deze verzekering beschermt de bouwheer en alle deelnemers tegen verliezen door diefstal en/of schade aan de op te richten of te verbouwen bouwwerken. Tevens wordt de schade veroorzaakt aan derden verzekerd.

De ABR-verzekering sluit aan op alle klassieke polissen dewelke de verschillende deelnemers aan het project afzonderlijk hebben onderschreven, nl. de brandverzekering, Ba-uitbating en beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Terug